Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Інтернет-магазину «Tea Events» (інтернет-посилання на веб-сайт: https://tea-events.com/)

Цей Договір публічної оферти, в якому одна сторона фізична особа-підприємець Матвієнко Олександра Іванівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2870713569, з однієї сторони (далі – Продавець/Постачальник) та будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа чи уповноважена особа з боку будь-кого із перелічених осіб (далі – Замовник/Покупець) укладають договір купівлі-продажу Товару, асортимент якого перелічено на веб-сайті Постачальника/Продавця https://tea-events.com/, а також замовлення, оплата, якого відбувається через вказаний веб-сайт (в окремих випадках), разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Договір публічної оферти (далі — Договір), який пропонується до укладання необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця, укласти його з будь-яким Покупцем.

Сторони, розуміючи зміст цього Договору, незалежно від юридичної обізнаності, освіти, мови, яку використовують у спілкуванні, країни походження та громадянства встановили та підтверджують, що повністю та належно розуміють зміст та положення цього договору, діють добровільно та усвідомлено та погодили між собою наступні умови:

І. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Договір публічної оферти – публічний договір, який розміщений на веб-сайті TEA EVENTS, відповідно до якого Продавець/Постачальник бере на себе обов’язок здійснювати продаж Товару (чаю, подарункових наборів чаю, чайного посуду тощо) кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору є однаковими для всіх Покупців/Замовників. Продавець не може надавати переваги одному споживачеві, потенційному Покупцеві перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом.

1.2. Акцепт – надання Покупцем/Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Надання згоди – це використання веб-сайту TEA EVENTS, зокрема заповнення будь-яких форм у межах вказаного веб-сайту, заявок, графів, колонок, а також уточнення інформації про Товар у Постачальника/Покупця, замовлення Товару (оформлення замовлення), його оплата (кожна дія окрема та/або усі в сукупності) – означають згоду особи (Покупця/Замовника/користувача веб-сайту) з умовами цього Договору публічної оферти та підтверджують факт ознайомлення користувача/ відвідувача/Покупця/Замовника з умовами цього Договору усіма без виключення.

1.3. Товар — це оприлюднений на веб-сайті інтернет-магазину TEA EVENTS перелік та асортимент товарів: чай, подарункові набори чаю, посуд тощо. Асортимент Товару може бути розширено Продавцем/Постачальником за власною ініціативою у будь-який час.

1.4. Покупець/Замовник – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, є дієздатною, отримує інформацію від Інтернет-магазину «Tea Events» (https://tea-events.com/), оформляє замовлення та купує Товари, які представлені на веб-сайті TEA EVENTS ; чи юридична особа або фізична особа-підприємець, що відвідала веб-сайт TEA EVENTS та оформила замовлення.

1.5. Постачальник/Продавець – фізична особа – підприємець, яка пропонує, реалізовує Товар реквізити якої зазначено у преамбулі цього Договору та розділі IX цього Договору.

1.7. Замовлення – належним чином заповнена на веб-сайті заявка Покупця/Замовника – «оформлення замовлення», адресована Інтернет-магазину «Tea Events» (https://tea-events.com/), на придбання і доставку Товарів, яка направляється у електронний спосіб Виконавцю.

1.8. Веб-сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://tea-events.com/ і що містить всі ознаки публічної оферти з продажу Товарів.

1.9. Особистий кабінет – окремий простір на веб-сайті https://tea-events.com/, доступ до якого має Покупець/Замовник, через який передає свою персональну інформацію та історію розміщених Замовлень. Проте реєстрація в особистому кабінеті не є обов'язковою для здійснення покупки.

ІІ. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Укладаючи цей Договір, Покупець/Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку, збирання, зберігання, передачу Продавцем/Постачальником своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

Крім цього, укладенням цього Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений та обізнаний про права, що встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупцеві, без отримання дозволів, виключно за власною ініціативою, не змінюючи при цьому мети обробки, збирання, зберігання, передання персональних даних.

2.2. Покупець/Замовник надає згоду Постачальнику/Продавцю обробляти, збирати, зберігати, передавати свої персональні дані, в тому числі прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, біометричні персональні дані, мобільний телефони, адресу електронної пошти, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України і за її межі), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також передачу їх своїм контрагентам (в тому числі, але не виключно компаніям, які надають послуги з переказу коштів, є платіжними системами/сервісами, які є як резидентами України, так і нерезидентами з метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України і транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних) для проведення досліджень, спрямованих на поліпшення якості послуг, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: електронна пошта, телефон, мережа Інтернет. Покупець висловлює згоду і дозволяє Постачальнику/Продавцю та його контрагентам обробляти персональні дані Покупця, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів. Покупець погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених у цій публічній оферті, його персональні дані, отримані Продавцем/Постачальником, можуть бути передані третім особам, яким Постачальник/Продавець може доручити обробку персональних даних Покупця на підставі договору, укладеного з такими особами, за умови дотримання вимог законодавства України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Покупця Продавець/Постачальник попереджає осіб, які отримують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони збираються, обробляються, зберігаються, передаються.

ІІІ. ВАРТІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ

3.1. Продавець розміщує асортимент Товару на сайті, вказуючи основні характеристики та вартість Товару. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказуються у гривнях.

3.2. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку, маркетингових досліджень тощо. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку без необхідності та обов’язку повідомлення Покупця/Покупців, користувачів сайту про зміну вартості Товару.

3.3. Покупець зобов’язаний ознайомитися з інформацією про Товар: вартість, характеристики тощо. Якщо Покупцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Продавця, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту, яка вказана на сайті. У разі відсутності запиту від Покупця про отримання інформації, Покупець вважається таким, якому достатньо вказаної на сайті інформації для вибору Товару та оформлення замовлення, Покупець вважається таким, який не має сумнівів щодо особливостей Товару, оформлюючи замовлення.

3.4. Якщо, після отримання оформленого Замовлення, виявляється, що на складі у Продавця відсутня замовлений Товар або необхідна кількість замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця за допомогою електронної пошти чи шляхом телефонного дзвінка. Покупець має право погодитися прийняти Товар в кількості, що є в наявності у Продавця, або скасувати замовлення відсутніх позицій Товару взагалі або обрати інший Товар на сайті, про що повідомляє Продавцю за допомогою електронної пошти.

ІV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. ДОСТАВКА. ОПЛАТА ТОВАРУ.

4.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраного Товару/Товарів у віртуальну Корзину, заповнення усіх необхідних даних для відправлення Товару і натиснувши кнопку «Оформити замовлення». Оформити Замовлення на Товари можуть всі Покупці, незалежно від реєстрації місця проживання, громадянства, країни проживання. Замовлення обробляються і доставляються після оплати на умовах, що передбачені далі цим Договором.

4.2. Покупець несе відповідальність за актуальність та правильність реквізитів, які вказуються у замовлені. Витрати, що пов’язані з доставкою, перевезенням Товару несе Покупець/Замовник у повному обсязі на умовах поштового сервісу, який він обрав при замовленні. Додаткові витрати на доставку Товару, які пов’язані з переадресацією доставки, зміною реквізитів, адреси, даних уповноваженої на отримання Товару особи тощо – є відповідальністю та витратами Покупця.

4.3. Замовлення може бути анульоване з боку Покупця до відправки Товару Покупцеві. Покупець не може змінити дані свого Замовлення до моменту передачі Товару Постачальником/Продавцем перевізникові/поштовому сервісу тощо, включаючи адресу і обрані товари. У цьому випадку покупець може анулювати і зробити нове Замовлення, з новими даними. При скасування Замовлення, гроші за Замовлення повертаються Покупцю тим шляхом та способом, за допомогою якого вони були сплачені. При оплаті Замовлення банківським переказом і скасуванні Замовлення усі витрати, які пов’язані з комісійними платежами банківських/платіжних систем є витратами Покупця. Продавець має право повернути суму сплаченого Товару з вирахуванням своїх витрат на такі комісійні та сервісні платежі.

4.4. Оплата здійснюється шляхом:

- перерахування грошових коштів за реквізитами на розрахунковий рахунок Продавця;

- онлайн через інтернет-банкінг будь-якого банку України;

- післяплата при доставці «Новою Поштою» (з використанням платіжної системи «NovaPay»);

- за допомогою еквайрингової системи Wayforpay, яка підключена до веб-сайту Постачальника/Продавця.

4.5. Особливості порядку окремих видів оплати:

- у випадку здійснення оплати Покупцем/Замовником «за реквізитами» (за номером карти чи з використанням реквізитів IBAN), реквізити для здійснення оплати уточнюються Покупцем/Замовником при оформленні замовлення у кошику, шляхом отримання інформації в окремому порядку від Постачальника/Продавця;

- у випадку післяплати, Покупець/Замовник здійснює оплату після отримання Товару з урахуванням умов платіжної системи «Нової Пошти» чи будь-якого іншого поштового сервісу, з яким співпрацює Постачальник/Покупець та який запропонований на сайті.

4.6. Оплата проводиться в національній валюті України – гривні.

4.7. У випадку, якщо оплата не була зарахована на рахунок Продавця протягом доби з моменту оформлення замовлення (або протягом 3 робочих днів – у випадку міжнародного переказу) – Замовлення анулюється і Покупцю/Замовнику необхідно зробити замовлення знову за необхідності.

4.8. Доставка здійснюється одним із способів, які запропоновані на сайті та обрані Покупцем. Вартість доставки не включена в ціну, зазначену на сайті Інтернет-магазину. Вартість доставки залежить від загальної ваги замовлення і розраховується індивідуально при покупці за тарифами доставки «Нова Пошта» чи будь-якого іншого постового сервісу, який запропоновано Продавцем/Постачальником.

4.9. Відправка (передання Товару перевізнику/поштовому сервісу) здійснюється протягом 1-3 робочих днів з моменту оформлення замовлення Покупцем (оформлення замовлення – це отримання заповненої форми Продавцем з урахуванням графіку роботи Продавця, що вказаний на сайті) – у випадку обрання «післяплати»; та з моменту оплати – у випадку обрання Покупцем/Замовником попередньої оплати будь-яким із перелічених в Договорі способом. Доставка Товару за межі України проводиться до найближчого поштового відділення в строки, визначені поштовим оператором.

4.10. Покупець повинен ознайомитися з зовнішнім виглядом доставлених Товарів, перевірити номенклатуру замовлених і доставлених Товарів у вказаному місці їх доставки. У випадку отримання Товару у пункті видачі – Покупець вважається таким, що прийняв Товар належної якості та у кількості, яка передбачена замовленням та таким, який не містить явних недоліків.

4.11. У разі бажання повернути придбану продукцію необхідно зв'язатися з адміністрацією Інтернет-магазину за e-mail чи номером телефону, вказавши причину, номер замовлення і контактні дані.

4.12. Згідно із Законом України «Про захист прав споживачів» та Постановою Кабінету Міністрів України, поверненню підлягають непродовольчі товари належної якості, в той час як продукти харчування (чай, у тому числі) у випадку їх належної якості поверненню не підлягають, усі продукти харчування є товарами, які не можна повернути або обміняти за умови належної якості Товару. Покупець/Замовник повідомлений про цю особливість законодавства.

4.13. Покупець має право протягом 14 днів з дня отримання Товару обміняти придбаний Товар на аналогічний, якщо даний Товар не відповідає заявленим якісним характеристиками. Тягар доведення факту отримання неякісного Товару лягає на Покупця.

4.14. Покупець повинен враховувати, що оскільки в асортименті Товарів є продовольчий Товар (чай), то є ризики псування Товару, втрати ним характеристик у випадку порушення перевізником умов, при яких Товар зберігає свої якісні властивості, у такому випадку після передання Товару перевізникові/поштовому сервісові ризики щодо якості Товару приймає на себе Покупець.

4.15. У випадку замовлення непродовольчих Товарів (посуду тощо) Покупець у разі отримання якісного товару, який не влаштовує його своїми характеристиками (розмір, колір тощо) має право повернути Товар, обміняти його протягом 14 днів з моменту придбання, у випадку якщо Товар не є вживаним, не має недоліків, зберіг свою цілісність та усі властивості, є новим та невживаним, не має слідів використання. Таке повернення відбувається, відповідно до норм законодавства України та цього Договору, та за рахунок Покупця.

4.16. Грошові кошти повертаються Покупцю тим способом, який Покупець використовував при оплаті замовлення, або ж після письмової заяви від Покупця, грошові кошти можуть бути перераховані на зазначені Покупцем реквізити за умови, що Продавець має таку можливість. У разі, коли повернення коштів Покупцю відбувається одночасно з поверненням Товару, Продавець повертає зазначену суму способом аналогічним способу отримання платежу.

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Продавець має право:

5.1.1 вносити зміни в цей Договір: матеріали та інформацію (в т.ч. щодо Товарів), що пропонуються Продавцем для купівлі, умов доставки тощо, без повідомлення про це Покупців/Замовників.

5.1.2 відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продати Покупцеві відповідний Товар;

5.1.3 вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;

5.1.4 без узгодження з Покупцем, залучати до виконання зобов’язань по Договору третіх осіб, субпідрядників, працівників тощо.

5.1.5 Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності, також Продавець має право запросити додаткові дані для підтвердження достовірності інформації, яка необхідна для оформлення та відправлення замовлення/Товару.

5.1.6 розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу державних органів, контролюючих органів, а також для забезпечення функціоналу сайту, в тому числі для проведення оплат через платіжну систему, яка підключена/використовується на сайті, в межах, що передбачені законодавством та умовами цього Договору.

5.1.7. в односторонньому порядку призупинити продаж Товарів за цим Договором, у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;

5.2.Продавець зобов’язаний:

5.2.1 повідомити Покупця/Замовника про неможливість виконати замовлення Покупця в повному обсязі чи взагалі.

5.2.2. передати Покупцеві (обраним Покупцем шляхом) Товар належної якості та у замовленій кількості.

5.3. Покупець має право:

5.3.1 звертатись до Продавця за інформацією щодо властивостей та характеристик Товару, шляхом направлення свого запиту на електронну пошту Продавця, що вказана на сайті та отримувати інформацію протягом 2-ох (двох) робочих днів.

5.3.2. вимагати від Продавця добросовісно та належно виконувати свої зобов’язання за Договором.

5.4. Покупець зобов’язаний:

5.4.1. до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на асортимент Товару та їх характеристиками.

5.4.2. під час оформлення замовлення повідомити всі необхідні дані, які ідентифікують його як Покупця, шляхом особистого внесення даних.

5.4.3. своєчасно оплатити замовлений Товар, належним чином прийняти Товар (в тому числі підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

6.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. У випадку, якщо згоди між Сторонами не досягнуто – Сторони вирішують спір у судовому порядку за місцезнаходженням Відповідача.

VII. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, карантином, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору.

7.2. Форс-мажор застосовується, та Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

7.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії форс-мажору.

VIII. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір публічної оферти та акцептування його Покупцем замінює підписаний сторонами договір у письмовій формі та обмін первинними документами. Складання та підписання Сторонами актів, видаткових, товарно-транспортних накладних – не є обов’язковим, а здійснюється виключно за бажанням Сторін.

8.2. Моментом оплати за Товар з боку Покупця є зарахування грошових коштів на рахунок Продавця. Відправка/Передача Товару перевізнику чи поштовому сервісу відбувається після оплати Покупцем/Замовником Товару – у випадку обрання ним попередньої оплати.

8.3. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії. Покупець/Замовник повідомлений про цей факт та приймає ці витрати на себе у повному обсязі.

8.4. Будь-яке незаконне використання інформації, онлайн-контенту та інших матеріалів (в тому числі зображень, логотипів і тощо) магазину «Tea Events» (https://tea-events.com/) з метою продажу, перепродажу, реклами або інших комерційних цілей без письмової згоди Продавця/Постачальника заборонено.

8.5. Продавець/Постачальник має право направляти Покупцю/Замовнику повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail і sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо. Частота розсилок визначається Продавцем самостійно, в односторонньому порядку.

IV. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА/ПРОДАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТВІЄНКО ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН): 2870713569

Контактний телефон:+38 095 064 47 45

Електронна пошта: info@tea-events.com